नागरी सुविधा इमारतींच्या प्रत्यक्ष पाहणीव्दारे नमुंमपा आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांच्याकडून कामाला वेग

नागरी सुविधा इमारतींच्या प्रत्यक्ष पाहणीव्दारे नमुंमपा आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांच्याकडून कामाला वेग

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सुविधा इमारतीत वापरात येण्याच्या दृष्टीने संबधित विभागांनी तत्परतेने आवश्यक कार्यवाही करावी असे निर्देश महापालिका आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांनी विभागप्रमुखांच्या आढावा बैठकीत दिले होते. त्या अनुषंगाने नमुंमपा आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांनी वाशी विभागातील सुविधा इमारतींची प्रत्यक्ष पहाणी करुन मौल्यवान सूचना केल्या.

नागरी सुविधा इमारतींच्या प्रत्यक्ष पाहणीव्दारे नमुंमपा आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांच्याकडून कामाला वेग

 

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सुविधा इमारतीत वापरात येण्याच्या दृष्टीने संबधित विभागांनी तत्परतेने आवश्यक कार्यवाही करावी असे निर्देश महापालिका आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांनी विभागप्रमुखांच्या आढावा बैठकीत दिले होते. त्या अनुषंगाने नमुंमपा आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर यांनी वाशी विभागातील सुविधा इमारतींची प्रत्यक्ष पहाणी करुन मौल्यवान सूचना केल्या. या प्रसंगी अतिरिक्त्‍ आयुक्त श्री. विजयकुमार म्हसाळ, शहर अभियंता श्री. संजय देसाई, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त डॉ. बाबासाहेब राजळे, वैदयकिय आरोग्य अधिकारी डॉ प्रशांत जवादे, वाशीचे सहा.आयुक्त तथा विभाग अधिकारी श्री. सागर मोरे, कार्यकारी अभियंता श्री. अजय संखे आणि संबधित अधिकारी उपस्थित होते.

सेक्टर 14, 15 येथील स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक भवनाच्या इमारतीत कोव्हीड काळात कोव्हीड काळजी केंद्र स्थापित करण्यात आले होते. सदर केंद्र कोव्हीड प्रभावित कालखंडानंतर बंद करण्यात आले असून सदर इमारत विविध सुविधा प्रयोजनासाठी कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने आयुक्तांनी विशेष बैठकीत आढावा घेतला होता. या चार मजली इमारतीमध्ये प्रत्येक मजल्यावर जाउुन आयुक्तांनी सद्यस्थितीची पहाणी केली व त्या ठिकाणी तळमजल्यावर आपला दवाखाना कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागास दिले. त्याचप्रमाणे मजलानिहाय व्यायामशाळा, आरोग्य सुविधा, लग्न आणि इतर समारंभासाठी सभागृह तसेच भोजनगृह अशा सुविधा कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे व त्याबाबतची आवश्यक कार्यवाही तत्परतेने करुन घ्यावी असे निर्देशित करण्यात आले. 1345 चौ.मी. भूखंड क्षेत्रफळावर ही चार मजली इमारत उभी करण्यात आली असून दिलेल्या सूचनांप्रमाणे करण्यात आलेल्या नियोजन विषयक कार्यवाहीची माहिती पुढील विभागप्रमुख बैठकीत सादर करण्याचे आयुक्तांमार्फत सूचित करण्यात आले.

अशाचप्रकारे वाशी सेक्टर 3 येथील भूखंड क्रमांक 12 व 13 या ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनाच्या इमारतीचे नुकतेच लोकार्पण झाले असून याठिकाणी आवश्यक सुविधांची पूर्तता करुन ही इमारतही वापरात आणण्याच्या दृष्टीने जलद कार्यवाही करावी असे निर्देश आयुक्तांनी इमारतीच्या पाहणीअंती केले. ही इमारत चार मजली असून तळमजल्यावर समाजविकास विभागामार्फत शिलाई प्रशिक्षण वर्ग सुरु करण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे पहिल्या मजल्यावर 150 हून अधिक प्रेक्षक क्षमतेचे वातानुकूलीत सभागृह असून दुसरा मजला 43 आसन क्षमतेचा आहे. त्याच प्रमाणे तिस-या मजल्यावर 50 आसन क्षमतेचे सभागृह आहे. तसेच फिटनेस सेंटर देखील आहे. चौथ्या मजल्यावर यापूर्वी त्याठिकाणी जुन्या इमारतीत असलेल्या नवी मुंबईतील त्या काळातील ग्रंथालय, कलासंस्था व सामाजिक संस्थांची कार्यालये आहेत. या इमारतीतील सुविधाही नागरिकांच्या वापरासाठी तत्परतेने खुल्या करण्याबाबत पाहणीअंती आयुक्तांनी निर्देश दिले.

नवी मुंबईतील नागरी सुविधांच्या इमारती ज्या प्रयोजनासाठी बांधण्यात आल्या आहेत त्याकरिता कार्यान्वित करुन देण्याकडे आयुक्त श्री. राजेश नार्वेकर बारकाईने लक्ष देत असून याबाबत सातत्याने आढावा घेत आहेत व आता या सुविधा इमारतींची प्रत्यक्ष पहाणी करुन या कामाला वेग दिला जात आहे.

The mainstream media establishment doesn’t want us to survive, but you can help us continue running the show by making a voluntary contribution. Please pay an amount you are comfortable with; an amount you believe is the fair price for the content you have consumed to date.

happy to Help 9920654232@upi 

Related Stories

No stories found.
Buy Website Traffic
logo
The Public Press Journal
publicpressjournal.com